news1
23 Iýul, 2022
Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan Merkezi Aziýa döwletleriniň üsti bilen energiýa geçirijileriniň ibermelerini artdyrmaga taýýar

Penşenbe güni Çolpon-Atada (Gyrgyzystanyň Yssyk-Köl welaýaty) Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň dördünji Konsultatiw duşuşygy geçirildi. Duşuşyga Gazagystanyň, Özbegistanyň, Türkmenistanyň we Täjigistanyň Prezidentleri gatnaşdy.

Duşuşykda eden çykyşynda, Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň energiýa geçirijileriniň ibermelerini artdyrmaga we olaryň Merkezi Aziýada üstaşyr hereketini giňeltmäge taýýarlygyny beýan etdi.

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň çykyşy anna güni Türkmenistanyň habar beriş serişdelerinde neşir edildi. Ýatlatsak, Merkezi Aziýada eýýäm iri energetika taslamasy — Türkmenistan-Özbegistan-Gazagystan-Hytaý gaz geçirijisiniň taslamasy durmuşa geçiril

di. Serdar Berdimuhamedow energetika ulgamynda hyzmatdaşlygy dowam etmek we giňeltmek mümkinçilikleri barada aýtdy.

«Energetika ulgamynda hyzmatdaşlygy dowam etmäge we giňeltmäge bil baglaýarys. Bizde amala aşyrylan iri taslama — Türkmenistan – Özbegistan – Gazagystan – Hytaý gaz geçirijisiniň taslamasy bar» diýip, Serdar Berdimuhamedow belledi.

Şol bir wagtda Prezidentiň bellemegine görä, Aşgabat «energiýa geçirijilerini ibermelerini artdyrmaga we olaryň üstaşyr hereketini giňeltmäge hyzmatdaşlary bilen bilelikde garamaga taýýar» diýip belledi.

Çeşme: www.tdh.gov.tm