«Türkmennebit» DK-nyň gazýygnaýjy müdirliginiň «Goturdepe», «Hazar» we «Barsagelmez» gazkompressor desgalarynda işler ýokary depginlerde alnyp barylýar.

Şu ýylyň geçen dört aýynda arassalanan, gaýtadan işlenilen we nebit guýularyna iberilen ugurdaş gazyň jemi möçberi 1 mlrd 928 mln kub metrden gowrak boldy.

Gazlift enjamlarynyň gazkompressor desgalaryna oturdylmagy guýulary ulanyşa girizmegiň netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Bu enjam «gara altynyň» çykarylyşyny artdyrmaga ýardam edýär.

03 Iýun, 2021 ý.