Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň işgärleri şu ýylyň alty aýynda awtomobil ýangyjyny öndürmek boýunça önümçilik meýilnamasyny üstünlikli ýerine ýetirdiler.

Ýylyň başyndan bäri kärhanada 811 müň 407 tonna awtomobil ýangyjy öndürildi we sarp edijilere iberildi. Bu görkeziji bellenilen meýilnamadan 144 müň 813 tonna artykdyr.

26 Iýul, 2021 ý.