«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylyň geçen döwründe «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw müdirliginiň burawçylary ýokary zähmet üstünlikleri bilen jemlediler. Şu ýylyň geçen ýedi aýynda 11 müň 535 metr dag jynsy burawlandy.

Hasabat döwründe burawçylar üç sany guýuda buraw işlerini tamamladylar. Häzirki wagtda ýurdumyzyň günbatar sebitinde müdirligiň buraw toparlary uglewodorod çig malyna baý känlerde ýene-de alty sany guýuda buraw işlerini üstünlikli geçirýärler.

23 Awgust, 2021 ý.