Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça türkmen wekiliýeti Eýran Yslam Respublikasynda saparda boldy. Türkmen wekiliýeti 8-nji ýanwarda Eýranyň nebit ministri bilen duşuşdy. Tähranda geçirilen duşuşyga Eýranyň nebit ministri Jawad Oji, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow we Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow we wekiliýetiň beýleki agzalary gatnaşdylar.

Bu duşuşyk Eýranyň nebit ministri bilen türkmen tarapynyň arasyndaky öňki gepleşikleriň dowamydyr. Eýran bilen Türkmenistanyň arasynda energiýa hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine bagyşlanan gepleşikleriň eýýäm birnäçe tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Eýranyň üstünden Azerbaýjana gaz ibermek baradaky Şertnamasy bu ugurdaky hyzmatdaşlygyň bir bölegidir.

10 Ýanwar, 2022 ý.