29-njy iýunda Aşgabatda VI Hazar sammitini geçirmek meýilleşdirilýär. Onuň öň ýanynda Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň maslahaty geçiriler. Onuň barşynda diplomatlar bäş döwletiň Liderleriniň duşuşygynyň gün tertibine ýene-de bir gezek gararlar. Bu barada çarşenbe güni RF-niň DIM-niň resmi wekili Mariýa Zaharowa brifingde habar berdi.

Onuň bellemegine görä, mundan öňki şu formatdaky duşuşyk 2018-nji ýylyň 11-nji awgustynda Gazagystanyň Aktau şäherinde V Hazar sammitiniň öň ýanynda geçirildi. Şol sammitde taryhy resminama — Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda Konwensiýa gol çekildi.

Hazarýaka döwletleriniň daşary işler minsitrleriniň Aşgabatdaky duşuşygynda Hazar deňzinde hyzmatdaşlyga syn bermek we hazar «bäşliginiň» Prezidentleriniň ýakynda geçiriljek duşuşygyň taýýarlygynyň çäklerinde özara gatnaşyklaryň modallygyny maslahatlaşmak meýilleşdirilýär.

Çeşme: www.tdh.gov.tm

28 Iýun, 2022 ý.