news1
14 Oktýabr, 2022
OGT-2022-ä gatnaşmak üçin eýýäm 20 ýurtdan 250-den gowrak wekil bellige alyndy

Häzirki wagtda 26-28-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek «Türkmenistanyň nebiti we gazy» (OGT — 2022) XXVII Halkara maslahatyna we sergisine gatnaşjaklary bellige almaklyk dowam edýär diýip, forumyň guramaçylary habar berýär. Hususan-da, OGT-2022-ä gatnaşmak üçin eýýäm 20 ýurtdan 250-den gowrak wekil bellige alyndy.

Garaşylyşy ýaly, foruma goňşy ýurtlardan birnäçe ýokary derejeli ministrler gatnaşar, olar plenar mejlislerde çykyş eder.

Maslahatda çykyş etjek beýleki gatnaşyjylardan — LUKOÝL-yň wise-prezidenti Dmitriý Timoşenko bar. Ol türkmen energetika ulgamyna ofşor maýa go&ya

cute;um mümkinçilikleri hakynda gürrüň berer. Birinji mejlisde şeýle hem Tatneftiň baş direktory Nail Magamowyň çykyşy meýilleşdirilýär. Mitro International kompaniýasynyň baş direktory Boris Lewenşteýn türkmen energetika toplumyna ýerüsti maýa goýum mümkinçilikleri hakynda gürrüň berer.

Forumyň guramaçylary oňa ýüzbe-ýüz görnüşde gatnaşmak üçin bellige alynmagyň soňky möhletiniň 16-njy oktýabrdygyny ýatladýarlar.

Çeşme:www.oilgas.gov.tm