news1
01 Noýabr, 2022
Türkmenistan Abu-Dabide ADIPEC nebitgaz forumyna gatnaşýar

Türkmenistanyň wekiliýeti 31-nji oktýabrda Abu-Dabide (BAE) açylan ADIPEC nebitgaz sergisine we maslahatyna gatnaşýar.

Foruma energetikanyň, pudagyň syýasatşynaslarynyň, hünärmenleriniň 150 müňden gowragy gatnaşýar. Şu ýylda foruma tutuş dünýäden 40-dan gowrak ministriň gatnaşmagyna garaşylýar.

Sergide 28 ýurtdan 2200 kompaniýalar we pawilýonlar guraldy. Olarda energetikanyň önümlerini döretmegiň ähli zynjyrlary boýunça müňlerçe önümler, hyzmatlar we çözgütler hödürlenildi.

ADIPEC-iň köp sanly eskponentleriniň hatarynda № 13060 diwarlygynda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň şahamçasy görkezildi.

<

p>Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanow ADIPEC Strategiki we Tehniki maslahatyna gatnaşdy.

Forumyň barşynda maslahatlaşyljak ileri tutulýan temalaryň hatarynda nebitgaz toplumyna maýa goýumlar meseleleri bar. Ýokary derejeli çykyş etjekler energiýanyň geljekki sarp edilişini kanagatlandyrmakda wodorodyň ornuny, geosyýasy özgeriş şertlerinde energetika pudagyndaky üýtgeşmeleri, suwuklandyrylan gaz bazarynyň dinamikasyny we beýleki meseleleri maslahatlaşarlar.

Abu-Dabidäki halkara nebit we gaz sergisi we maslahaty 3-nji noýabra çenli dowam eder.

Çeşme: www.oilgas.gov.tm