news1
15 Fewral, 2023
Argus Türkmenistanyň kompaniýalaryny Dubaýda geçiriljek nebit önümleri boýunça maslahata çagyrýar

Argus halkara baha beriş agentligi 16-17-nji martda Dubaýda (Birleşen Arap Emirlikleri) «Argus nebit önümleri bazary 2023. Hazar we Merkezi Aziýa» atly Halkara maslahatyna çagyrýar.

Maslahat iri halkara nebit, söwda we ulag-logistika kompaniýalarynyň wekillerini Hazaryň, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem-de Ýakyn Gündogaryň ýurtlarynyň nebit we nebit önümleri bazarynyň ösüşiniň esasy ýörelgelerini maslahatlaşmak üçin bir ýere jemlär. Bu barada «Biznes Türkmenistan» neşiri Argus-a salgylanyp habar berýär.

Maslahatlaşyljak mowzuklaryň arasynda Russiýadan importyň çäklendirilmegi sebäpli nebit önümleriniň global akymynyň üýtgemegi; Ýewropanyň ýangyç balansynyň üýtgedilip gurulmagy; Ýük daşamalar bazary: nebit önümlerini daşamagyň ugurlaryny giňeltmek, ýük daşamalarynyň bahalaryna edilýän täsir, ätiýaçlandyryş bazaryndaky üýtgeşmeler; Rus nebiti üçin iň ýokary baha çäklendirmesiniň girizilmegi dünýädäki nebit we nebit önümleriniň akymyna nähili täsir etdi; Aziýa-Ýuwaş umman sebitinde nebiti gaýtadan işlemek bilen baglanyşykly ýüz

e çykan ýagdaý (Hindistan, Hytaý, Indoneziýa); Türkiýedäki tendensiýalar: nebit önümleriniň importyndaky we eksportyndaky ösüş; Ýakyn Gündogaryň bazarlary; Gazagystandan üstaşyr akymlar we motor ýangyjyň eksporty; Gazak nebitniň akymlarynyň üýtgedilmegi. Hazarüsti ugry; Nebithimiýa önümleriniň Özbegistandan we Türkmenistandan üpjün edilmegi; Nebiti gaýtadan işleýän täze kuwwatlyklaryň (önümçilikleriň) ösdürilmegi; Çig malyň we nebit önümleriniň Owganystana import edilmeginiň soňky tendensiýalary we geljegi; Hazar sebitiniň we Merkezi Aziýanyň ulag-üstaşyr mümkinçilikleri; Çig malyň we nebit önümleriniň Eýrana alyş-çalyş we üstaşyr meýilnama esasynda iberilmegi bar.

Türkmen bazarynda iş alyp barýan "PETRONAS Çarigali Türkmenistan” we “Turkmen Petroleum Products Trade DMCC” ýaly onlarça kompaniýalar “Argus” tarapyndan gurnalýan bu halkara konferensiýa gatnaşmak üçin hasaba alyndy. 

Çeşme: www.oilgas.gov.tm