news1
23 Mart, 2023
Türkmenistanyň we Beýik Britaniýanyň kompaniýalary «ýaşyl» energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar

Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek mümkinçilikleri Türkmenistanyň döwlet düzümleriniň hem-de Beýik Britaniýanyň ugurdaş kompaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda tegelek stoluň başynda maslahatlaşyldy. Bu barada Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Instagram sahypasynda habar berýär.

«Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, Energetika ministrleriniň, DIM-niň wekilleriniň gatnaşmagynda türkmen tarapy wodorod energetikasy, ugurdaş gazyň monetizasiýasy, ýurduň nebitgaz ulgamynda dekarbonizasiý

;alaşdyrmagyň ýollary ulgamynda Beýik Britaniýanyň mümkinçilikleri bilen tanyşdyryldy.

Tegelek stoluň dowamynda energiýanyň dikeldilýän çeşmeleriniň toplumynda ýöriteleşýän Aggreko, Ikigai Capital, Hydro-C ýaly kompaniýalaryň wekilleri prezentasiýa bilen çykyş etdiler.

Duşuşyga gatnaşyjylar şeýle hem «ýaşyl» energetika ulgamynda taslamalary maliýeleşdirmek meselesine garadylar.

Çeşme: www.oilgas.gov.tm