news1
17 Awgust, 2023
«Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2023» 28-nji halkara maslahatyna taýýarlyk dowam edýär

OPEK (Nebiti eksport ediji döwletleriň guramasy) 25-27-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek «Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2023» 28-nji halkara maslahatyna gatnaşjakdygyny tassyklady diýip, forumyň guramaçylary habar berýär.

Bellenilişi ýaly, OPEK-e Guramanyň nebit barlaglary bölüminiň ýolbaşçysy Behriiz Baýkalidze wekilçilik eder.

OGT-2023-ni geçirmekde hyzmatdaşlygyny şeýle hem Dragon Oil, Schlumberger we Eni kompaniýalary tassyklady.

Ugurdaş serginiň gatnaşyjylarynyň hatarynda ýakynda Dragon Oil, CNPC, Petronas, William Johnson International Trade and Services FZCO, KAMAZ we beýlekiler goşuldy. 

Umuman, bu günki gün OGT-2023-e gatnaşmak üçin bu günki gün 100-den gowrak gurama, edara we kompaniýa bellige alyndy. Bellige almaklyk dowam edýär.

Maslahatyň we serginiň guramaçylary bolup, «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konserni, Türkmenistanyň Söwda senagat edarasy we «Türkmengeologiýa » döwlet korporasiýasy «Turkmen Forum» HJ bilen bilelikde, GaffneyCline britan kompaniýasynyň goldawynda çykyş edýär.

Çeşme: www.oilgas.gov.tm