news1
17 Awgust, 2023
Daşary ýurt gämileri Türkmenbaşynyň portunda dizel ýangyjyny guýduryp bilerler

Türkmenistanyň Deňiz söwda floty Türkmenbaşynyň halkara deňiz portuna girýän daşary ýurt gämilerine dizel ýangyjyny guýup bermek hyzmatyny hödürleýär. Bu barada flotuň saýtynda habar berilýär.

«Hyzmatlaryň hatarynda diňe bir Türkmenbaşynyň portunda däl, eýsem, gönüden-göni reýdde (№ 78) gämi ýangyjynyň bunkerlemesi hödürlenilýär. Bu bolsa gämilere bunkerlemeden soň ýoluny dowam etmäge mümkinçilik berip, ýol

a sarp edýän wagtyny ep-esli tygşytlamaga mümkinçilik berýär» - diýlip, habarda aýdylýar.

Şeýle hem habar berlişi ýaly, bunkerlemäni «Serpaý» tirkegi amala aşyrýar. Ol ýangyçdan başga-da, daşary ýurt gämilerini arassalanan agyz suwy we iýmit önümleri bilen üpjün edip bilýär.

Çeşme: www.oilgas.gov.tm